naar de homepage
Algemene Periodieke Keuring van Stem en Spraak Individuele stem- spraak- en communicatietraining Korte Effectieve Individuele training Coaching en supervisie (I en II) Samenwerking binnen bestaande programma's Zelf leren en doen: Cursus Stemtrainer
werkwijze de stem artikelen initiatiefnemer werkplaats links contact
 
Stemdocent

 
 

Welkom op de informatiepagina van Alex Boon - Stemdocent

Rond Je Stem
Mijn naam is Alex Boon, logopedist / stemdocent. Als initiatiefnemer van Rond Je Stem gebruik ik ook de term stemcoach of, met name als de voertaal binnen mijn werk Engels is, voicecoach of voiceteacher.

Het doel van mijn werk ligt echter altijd in het product - of dat nu professioneel spreken, acteren, presenteren of zingen is.

Ik richt me binnen mijn eigen onderneming met name op fysieke technieken en elementen in het werk met stem, spraak, presentatie en communicatie. Ik doceer de door mij gebruikte technieken in individuele coachingstrajecten en in de cursus Stemtrainer. Voorheen deed ik dat in postHBO cursussen in Utrecht en Groningen.

Coaching trajecten of trainingen met de stem bij Rond Je Stem maken altijd onderdeel uit van het werken aan persoonlijk gedrag en persoonlijke ontwikkeling. De aard van het werk en de uitkomst ervan, hangt dus nauw samen met de levensfase, ervaring, persoonlijkheid, werkomgeving en het werkdoel van de cliënt.

Samenwerken met Alex Boon? Ga naar de pagina SAMEN-WERK
Bekijk de mogelijkheden stem- en spraaktraining hier:
STEMTRAINING
Interesse in de Cursus Stemtrainer? Ga naar de pagina:
CURSUS STEMTRAINER
Bekijk de mogelijkheden voor coaching of individuele begeleiding hier:
COACHING

Status van de titel stemdocent
De titel “stemdocent” (ook wel: Stemcoach, Vocal Coach, Stempedagoog, Stemtherapeut en Stemtrainer) kent geen officiële status; iedere beroepsbeoefenaar die de term wil gebruiken voor zijn of haar werk, kan dat vrijelijk doen. Het is daarom niet altijd makkelijk om een actuele vraag te koppelen aan de juister docent/trainer/coach. Hieronder een 'hulpje' om het zoeken wat te vergemakkelijken.

"Stemdocentvergelijker"
Kies uw doel, docent en methodiek

Het ‘beroep’ stemdocent wordt op vele manieren geïnterpreteerd en gepraktiseerd, en de term 'stemdocent' wordt dan ook gebruikt door zeer verschillende beroepsbeoefenaars.
Achtergrond, doel en methodiek van het werk lopen daarom nogal uiteen. Voor het werk maakt het nogal uit welke achtergrond een bepaalde docent heeft en met welk doel het werk wordt ingezet.

Hieronder is een lijn aangebracht in de soorten en maten stemdocenten die Nederland (en niet alleen Nederland…!) inmiddels rijk is: “voor elk wat wils”.

Het is dus relevant om bij het zoeken naar een stemdocent definitie te krijgen over de volgende zaken:
• het door u beoogde doel van het werk
• de aanleiding van het werk (uw vraag of klacht)
• de achtergrond van de docent (medisch, paramedisch, artistiek, spiritueel - of voortkomend uit bestuurlijk, voorlichtend of presenterend of ander vakgebied)
• de door de docent gehanteerde methodiek

Als uw doel met het werk duidelijk is, kunnen de overige factoren éénvoudig in een tabel overzichtelijk worden gemaakt.

We kunnen, ons baserend op het doel van het werk, 3 categorieën (A,B en C) Stemdocenten onderscheiden:

A. Stem als doel - docenten die werken aan de stemkwaliteit en de toepassing van stemgeluid in de verbale expressie waaronder:
1. Spreken
2. Zingen
3. Acteren

Subdoelen:
1. Wijziging van gewoonten die moeten leiden tot herstel van de stem
(Bij aangedane, beschadigde stemmen als gevolg van een operatieve ingreep aan de stemplooien.)
2. Wijziging van gewoonten die moeten leiden tot herstel van de stem
(Bij aangedane en licht beschadigde stemmen als gevolg van stemmisbruik.)
3. Training en Scholing van de stem t.b.v. professioneel gebruik zoals zingen, acteren en professioneel spreken en presenteren in het openbaar
(Bij hoge eisen aan de vocale expressie met als doel tot meer uitzonderlijke vocale prestaties dan gemiddeld te komen.)

B. Plezier als doel - docenten die als doel hebben het plezier in stemgebruik via hobby of vrije tijd te stimuleren of vergroten via
1. verenigingen amateur(koor)zang
2. verenigingen amateurtoneel of theater(sport)
3. cursussen stem-expressie en voordracht
4. cursussen spreekvaardigheid, spreken in het openbaar en ‘spreekangst verminderen’

Subdoelen:
1. Plezier verschaffen in zangresultaat of in sociale activiteit, waarbij de begeleiding kan variëren van zangpedagogiek tot het begeleiden van samenzang.
2. Plezier verschaffen in sociale activiteit of in het verhogen van acteerprestaties. Daarbij kan de begeleiding kan variëren van het begeleiden van samenspel tot het bieden van stem- en spraaktraining.
3. Plezier verschaffen in de verkenning van de mogelijkheden van de stem en de toepassing daarvan in zang, toneel of voordracht
4. Plezier verschaffen in het persoonlijk spreken in het openbaar, zelfbewustzijn vergroten

C. Algemeen doel - het werken met de stem intermediair bij
1. Persoonlijke ontwikkeling
2. Spirituele ontwikkeling
3. Karakterschetsen of healing
4. Genezen of healing

Subdoelen:
1. inzicht verschaffen in persoonlijk beeld en functioneren als stimulans tot ontwikkeilng
2. een leer verschaffen waar men zich spiritueel aan kan laven als stimulans tot spirituele groei
3. een spiegel voorhouden over het beeld dat men van zichzelf heeft of geeft
4. psychische of fysieke problemen van allerlei aard opheffen, het herstellen van energiebalans

Tabellen - relaties
De tabellen schetsen de relatie tussen (enerzijds) de doelstelling die een persoon heeft om een stemdocent te bezoeken en (anderzijds) de aanleiding voor een dergelijk bezoek.
Ten tweede schetsen de tabellen de (enerzijds) de doelstellingen die een stemdocent met het werk nastreeft en (anderzijds) de relatie tussen het werk van een stemdocent en zijn/haar kennis, vaardigheden en achtergrond.


Tabel 1 - Mogelijke aanleiding tot bezoek van een stemdocent, vanuit de drie doelstellingen:

Tabel 2 - Achtergrond van de docent: welke verwantschap heeft de docent met het werk en op welke kennis en achtergrond is zijn/haar werk gebaseerd in relatie tot de doelstellingen?

Tabel 3 - Methodiek van de docent: welke methodiek gebruikt de docent in relatie tot de doelstellingen en waar komt deze vandaan?

De invulling van het vak loopt in deze tabellen altijd van links naar rechts: In de praktijk kan een categorie A docent kan zich naar wens bewegen naar of bezighouden met de doelen in categorie B of C. Een Categorie B docent kan zich naar C bewegen. Een categorie C docent kan alleen actief zijn in C. Tenslotte: De scheiding tussen de drie doelen valt in de praktijk niet altijd haarscherp te maken.

Afhankelijk van (voor)opleiding, vaardigheden en aard van de docent zal de invulling aan kwaliteit winnen of verliezen.

Omdat het werk van een stemdocent persoonlijk werk betreft en een therapeutisch karakter kan hebben, is het wenselijk dat de docent de beroepscode van het ‘hoofdberoep’ hanteert: hierin dient gedefinieerd te zijn welke omgangsvorm met deelnemers en cliënten geldt en hoe met vertrouwelijke informatie als persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens dient te worden omgegaan.

Deze definitie van het vak stemdocent pretendeert niet volledig te zijn en kan ook via andere criteria vormgegeven worden. Naast genoemde criteria bestaan er uiteraard allerlei variaties binnen een scala aan persoonlijke of professionele vaardigheden die een stemdocent nodig heeft om het vak uit te oefenen.
Rond Je Stem staat open voor interpretaties en reacties, aanvullingen en suggesties rond de term stemdocent. Feedback graag naar: info at alexboon.nl

- Homepage -

Informatie:

0031(0)70-3060840

Mailen kan natuurlijk ook:

info@rondjestem.com

 

Rond Je Stem is een initiatief van Alex Boon - logopedist, stemdocent, stemtherapeut
Rond Je Stem is an initiative of Alex Boon - Speech Pathologist, Voice Teacher, Voice Therapist

 
Inhoud van deze website:
Copyright © 2006 Rond Je Stem, behalve waar anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van (een deel van) deze site anders dan voor persoonlijk gebruik is strikt verboden zonder toestemming van de eigenaar.
 
Huisstijl: Copyright © 2005 Mommersteeg Vormgeving Velp
Ontwerp: Copyright © CR Creations web design
 
Voor het laatst bijgewerkt op: 18-02-2015
Huidige datum:

Problemen met het bekijken van deze site?
Mail a.u.b. de webmaster

 terug naar boven