naar de homepage
Algemene Periodieke Keuring van Stem en Spraak Individuele stem- spraak- en communicatietraining lKorte Effectieve Individuele training Coaching en supervisie (I en II) Samenwerking binnen bestaande programma's Zelf leren en doen: Cursus Stemtrainer
werkwijze de stem artikelen initiatiefnemer werkplaats links contact
 
Stemwerk

 
 

Welkom op de informatiepagina van Alex Boon over Stemwerk - De Stichting Rondom Stemwerk is in 1991 in Rotterdam opgericht door de Franse theatermaker, regisseur en acteur Jean-René Toussaint. Zijn werk vatte hij in de zelf gekozen naam 'Stemwerk' samen.
Stemwerk was sinds 1986 gevestigd in Rotterdam en is daar na haar doorstart in 1991 verder als Stichting Rondom Stemwerk tot haar opheffing in 2008 ook gebleven.
De activiteiten van de stichting varieerden van stemonderricht aan individuele en groepen cliënten tot het exploiteren van een klein theater (TheaterWest). Ook produceerde de stichting enkele (muzikale) voorstellingen die ook landelijk werden gebracht. 's Zomers werden vaak vakantie-evenementen in de vorm van workshops in het buitenland (Frankrijk, Turkije) georganiseerd. Tenslotte kreeg het werk structuur door het geleidelijk uitbouwen van een opleiding waarin deze benadering van mens en stem werd overgedragen.

De naam 'Stemwerk' is een schijnbaar voor de hand liggende vertaling van het Engelse 'Voicework', maar feitelijk pas in de jaren '80 door de Franstalige in Nederland wonende Toussaint bedacht. De naam is indertijd door de Stichting wettig gedeponeerd als merknaam bij het Benelux merkenbureau, tot zij in 2006 na een failissement van de stichting weer is vrijgegeven. Waar de term stemwerk voorheen alleen voorkwam binnen de orgelbouw, is zij nu algemeen in gebruik bij stemdocenten, logopedisten, zangers, zangpedagogen, voice-overs (en verder bij yoga docenten, holistische therapeuten, spiritueel therapeuten enz.).

J.R. Toussaint, o.a. geïnspireerd door het leven en werk van Antonin Artaud, maar ook door o.a. regisseurs als Jerzy Grotowski en verschillende fysieke theatergezelschappen, deed zijn eigen onderzoek naar de stem. Zijn zoektocht naar een werk met de stem bracht hem tot verschillende theatrale experimenten in Frankrijk. Zo kwam hij ook in contact kwam met het Roy Hart Theatre, een collectief dat n.a.v. het werk van Alfred Wolfssohn en acteur Roy Hart het werk met de stem, acteren en zingen verbond.

Verdere geschiedenis en ontwikkeling: Nog later raakte Toussaint gebiologeerd door de stemmen van dove kinderen: het niet door het gehoor gecontroleerde geluid en de mogelijkheid tot fysiek uiten en fysiek waarnemen van stemgeluid. Ook trof hem de secundaire (sociaal/persoonlijke) problematiek van doven: niet de doofheid maar de aanpassing aan de horende wereld waren daar debet aan. De (Franse) logopedisten die hem destijds vroegen om met hem te kunnen werken aan een 'pedagogie van de stem' hebben hem aangezet om verband te leggen tussen zijn theaterwerk enerzijds en de rol van de stem in de dagelijkse communicatie (eerst bij dove kinderen, later bij horende kinderen en volwassenen) en de persoonlijke ontwikkeling van de mens anderzijds.
Zijn onderzoek en experimenten samen met acteurs en theatergezelschappen en later met bovengenoemd werk, leidden tot een fascinerend vermogen tot het maken van een enorme variëteit aan stemgeluid. Deze, op zich betekenisloze, primitieve, geluiden waren rechtstreekse resultaten van herwonnen controle over de verbinding tussen lichaam, dynamiek, emotie en stem. In het theater bleek dit werk van onschatbare betekenis, omdat het de acteurs in staat stelde dynamisch, indringend en reeëel over het voetlicht te komen met hun personages, aanwezigheid en handelingen.
Toen Toussaint met enkele Nederlanders werkte werd zijn werk zo goed ontvangen, dat hij daardoor eind jaren 70 steeds vaker in Nederland (Wageningen, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam) te vinden was. Hij bood zijn fysieke technieken in een steeds variërender aanbod van workshops aan en droeg daarmee significant bij aan het besef van de (destijds nog onderbelichte) essentie van stem in relatie tot de persoonlijke ontwikkeling. Tenslotte richtte hij de Stichting Stemwerk te Rotterdam op. Hij werkte daarin samen met zangers/docenten, w.o. Anne-Marie Blink, Jonathan Hart Makwaia, en Ida Kelarova.
Ook ontwikkelde hij binnen de stiching zijn werk in meerdere vormen verder: individueel werk, workshops, cursussen en, uiteindelijk, een meerjarige opleiding.
Velen namen op die manier kennis van zijn werk of een gedeelte daarvan om die kennis dan weer toe te passen in hun eigen beroep of bezigheden. Een aantal van zijn leerlingen gebruikt zijn inzichten rond stemproductie, stemontwikkeling tot op de dag van vandaag, aangepast naar eigen inzicht en mogelijkheden. Opgemerkt moet worden dat de term 'stemwerk' zowel gebruikt wordt door cliënten die een workshop volgden of een cursus deden, alswel door hen die een korte, dan wel meerjarige of intensieve opleiding volgden bij de stichting.

Beëindiging van de Stichting en vervolg stemwerk: Zo geleidelijk als de Stichting tot groei is gekomen, zo plotseling is er in 2008 door opheffing een eind aan gekomen. De stichting, en daarmee de website, bestonden niet meer.
Hoewel de Stichting rondom Stemwerk als zodanig verdween, leefde haar werk voort als waardevolle dynamiek, verwerkt in de meest uitéénlopende vormen van stembenaderingen. Toussaint is inmiddels internationaal actief, ook buiten Europa. Verder werd in augustus 2009 via een emailbericht aangekondigd dat Stemwerk weer gestart is - ook is er weer een website (stemwerk.net) waarop Toussaint informatie geeft over zijn activiteiten als theaterdirecteur, acteur, stemdocent en stemtherapeut.

Alex Boon kent de elementen van Stemwerk (eerste kennismaking in 1984 - beëindiging samenwerking 2004) vanuit opleidingen en jarenlange samenwerking met de eigenzinnige Fransman en heeft vooral de fysieke technieken en elementen opgenomen in het werk met stem, spraak en presentatie (klik op een link bovenaan deze pagina).


info at alexboon.nl

 

Rond Je Stem is een initiatief van Alex Boon - logopedist, stemdocent, stemtherapeut
Rond Je Stem is an initiative of Alex Boon - Speech Pathologist, Voice Teacher, Voice Therapist

 
Inhoud van deze website:
Copyright © 2006 Rond Je Stem, behalve waar anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van (een deel van) deze site anders dan voor persoonlijk gebruik is strikt verboden zonder toestemming van de eigenaar
 
 
 
Voor het laatst bijgewerkt op: 01-08-2018
Huidige datum:

 

 terug naar boven