- TELECOMMERCE MAGAZINE -

Over stemmen die afleiden

stemHet klinkt wat raar, maar er is vrij weinig bekend over het gebruik van de stem in contactcenters. Dagelijks zijn er honderdduizenden contacten met klanten via de telefoon, maar welke stem het beste overkomt, weten we niet. Wil de klant een vrouwenstem of liever een mannenstem? Een lage stem, liever een rustige of zelfs een hese? Iemand met een mompelende stem of een schrille heksenstem zal niet snel bij een contactcenter worden aangenomen. Dat vinden we normaal. Maar waarom eigenlijk?

De geschiktheid van een stem bepalen, blijkt vooral een kwestie van gevoel. Ook voor de mensen die agents moeten aannemen. Vanuit hun ervaring ‘voelen’ zij meteen of iemands stem wel of niet geschikt is voor telefoonwerk; dat gaat vanzelf. Maar het gaat hier altijd om de uitschieters en zo komen we op het enige feit dat we wél weten over een stem in het contactcenter: die moet niet irritant zijn. De stem mag niet negatief opvallen, want dit leidt de ontvanger af van de boodschap die wordt gecommuniceerd.
En wat is dan negatief opvallen? Dat blijkt grotendeels cultureel bepaald. Een duidelijk voorbeeld daarvan kent Arjan van Hessen. Hij geeft onder andere spraaktechnologiecolleges aan de Universiteit van Twente, werkt ook voor Telecats en verbindt de academische wereld graag met de ‘echte’. “We hebben text-to-speech-onderzoek gedaan in Cairo in Egypte. Daarbij bleek dat vrouwenstemmen absoluut niet gewenst waren: niet alleen voor het voorlezen van de Koran maar ook niet voor info over vertrekkende treinen op stations. Dat is niet verbazingwekkend; het heeft met de cultuur te maken. Als vrouwen in die cultuur iets zeggen, wordt het niet serieus genomen. Hoe hoog of laag je ook springt, vanuit deze culturele context moet je dus een mannenstem gebruiken.”

Hoe hoger, hoe lastiger
“Bij ons in het westen is het juist andersom. Wij omarmen de vrouwenstem, want die ervaren wij als prettig. Het hoort bij onze cultuur. Een stem wordt als prettig ervaren, als hij op je culturele niveau zit of in je eigen dialect wordt uitgesproken. Terwijl aan onze voorkeur voor vrouwenstemmen toch een merkwaardige kant zit, want uit geluidsonderzoek blijken mannenstemmen juist meer effect te sorteren. Mannenstemmen brengen de boodschap beter over en zijn makkelijker te herkennen. Want hoe lager je stem is, hoe langzamer de stembanden in de keel bewegen. Daardoor kun je meer boventonen genereren die mensen kunnen volgen. Hoe hoger de toon, hoe lastiger het is om de spraak te kunnen volgen. En hoe lager je gaat, hoe meer informatie in de stem zit. Daarom kan bijna geen mens de woorden van een operazangeres verstaan die op 600 Hz zingt.”

Pauzeren
Zowel de productie als de perceptie van ‘de stem’ wordt dus door zeer veel verschillende, zowel fysieke, culturele als seksuele factoren bepaald. De geschiktheid van een stem hangt dan ook af van het doel waarmee die stem wordt gebruikt. Het ‘verleiden van luisteraars’ behoeft een andere stem dan het geven van zakelijke informatie. In de meeste contactcenters gaat het echter om het helpen van klanten en het verstrekken van gegevens, dus om de informatieoverdracht en niet om ‘emotie’. “Daarvoor zijn de meeste stemmen wel geschikt,” meent Van Hessen, “want het draait vooral om de manier waarop wordt gesproken: rustig, pauzeren voordat de informatierijke woorden worden uitgesproken, aanpassen aan de manier van spreken van de klant en dergelijke. Mensen begrijpen de boodschap immers het beste, wanneer beide sprekers op een min of meer gelijke manier met elkaar spreken.”
“Samenvattend is het dus lastig om precies te zeggen wat ‘de stem’ is. Deels wordt die bepaald door iemands fysieke verschijning, deels door de manier waarop iemand zijn of haar spraakorganen gebruikt. Zo spreken Amerikaanse vrouwen in de regel vrij hoog en Amerikaanse mannen juist erg laag. Toch verschillen ze fysiek niet erg van ons Europeanen. Het wordt ze van jongs af aan geleerd dat mannen laag en vrouwen hoog spreken. Een meisje dat ‘vrouwelijk’ wil overkomen, zal dus haar best gaan doen om ‘hoger’ te gaan praten.”

Hoe komt het eruit?
Het zal aan deze culturele tweeslachtigheid liggen dat we nauwelijks nadenken over het effect van de stem in contactcenters. Je neemt een vrouwenstem, terwijl een mannenstem effectiever is. In de praktijk ‘voel’ je echter wel of een stem oké is. Dat is niet raar, want de stem heeft enorm veel te maken met tal van andere zaken. Een stem is puur het geluid dat wordt voorgebracht door je mond-keelkanaal, maar hoe dit geluid eruit komt, hangt af van spraak, ademhaling, houding en innerlijke motivatie en zelfs cultuur.
“De menselijke stem kent veel bruggetjes, bijvoorbeeld naar de adem, spraakklanken, spraak en taal maar ook naar innerlijke motivatie en arbeidsongeschiktheid”, vertelt spraakdocent en stemcoach Alex Boon. Hij geeft als logopedist trainingen aan onder meer acteurs, politici, sprekers en contactcentermedewerkers. Dat is soms hard nodig, want eenzijdig en langdurig gebruik van de stem kan tot grote stemproblemen leiden.
Boon: “Sprekers beseffen niet altijd dat een stemprobleem voor hen gelijk staat aan arbeidsongeschiktheid, op zich al een reden om eentonig gebruik te vermijden. Maar eenzijdig stemgebruik heeft ook een andere belangrijke brug: toehoorders kunnen afhaken, bijvoorbeeld door onduidelijk spreken en uitspraakfouten. Of door monotoon, te snel, te langzaam, te zacht of te hard spreken. Allemaal technische zaken waarmee stemdocenten goed uit de voeten kunnen. Het is redelijk eenvoudig om verbeteringen te realiseren.”

Begeisterung
Een ander bruggetje is dat je stem anders klinkt naarmate je beter verbonden bent met de inhoud van je verhaal. “Als je enthousiast bent, gaan mensen graag met je mee. Bij enthousiasme verbindt de talige kant zich met de melodie, de dynamiek en het ritme van de stem. De vaardigheid om die bewegingen te produceren moet dan echter wel aanwezig zijn. Stemgebruik gaat dan over begeisterung, over de innerlijke motivatie van mensen, hun persoonlijkheid en levenshouding in combinatie met hun kennis en hun vocale vaardigheden. Niet alleen van de individuele agent naar de klant. Maar net zo goed waar werkgevers en managers hun medewerkers willen aansturen of enthousiasmeren. Alles kan invloed op de stem hebben.”
Als er zoveel belangrijke bruggen zijn, waar moeten we dan vooral op letten bij de menselijke stem? Voor een stemcoach heeft Alex Boon wel een heel bijzondere tip: let niet zozeer op de stem van een (aanstaande) medewerker, maar beoordeel zijn acteertalent! Want iemand die kan acteren, is flexibel met z’n stem en kan deze inzetten op verschillende manieren. “Scan of iemand kan spelen met stembewegingen, de melodie, het volume en het tempo. Kan hij of zij een beetje acteren? Kan hij met z’n stem vriendelijker of juist strenger, meer afwachtend of agressiever zijn als het nodig is? Daar gaat het om: breng variatie aan!”

Nuancering ontbreekt
Met de computerstem in de IVR is het nog droevig gesteld, constateert Arjan van Hessen sip. Computers en menselijkheid blijft een lastige combinatie. “Een van de redenen waarom computerstemmen als saai worden ervaren, is de monotonie van de stem. Een computer weet in eerste instantie niet welke woorden belangrijk zijn en welke minder. Dat resulteert in een algemene manier van spreken. Als je monotoon de zin ‘Ik heb gisteren rode schoenen gekocht’ uitspreekt, weet niemand wat je precies wilt zeggen. Want de nuance in de zin benadrukt de boodschap. We zijn nog niet zo ver dat we op basis van tekst computers automatisch opdracht kunnen geven op welke woorden wel en op welke woorden juist geen nadruk moet komen. Daarom kiezen we voor de veilige weg en leggen gewoon nergens nadruk op. Dit is een veilige keuze, omdat een foute nadruk verwarrend is. Maar het maakt het voorlezen van langere stukken tekst door de computer wel saai.”
Gelukkig kunnen we tegenwoordig bij text-to-speech (TTS) de computer toch menselijker laten spreken. Gewoon door onze ‘spraakfouten’ over te nemen. “Iemand die begint met praten, start met een hoop lucht door adem te halen. Tijdens het spreken raakt de adem langzaam op en zal de spreker iets sneller en vooral zachter gaan spreken, om de zin te kunnen uitspreken voordat ‘de adem op is’. Deze wetmatigheid geldt niet voor computers die moeiteloos en zonder hapering bladzijde na bladzijde kunnen voorlezen. Maar helaas klinkt dit ‘kunstmatig’ en dus bootsen we de menselijke zwakheid na met geavanceerde TTS, die ook ‘buviten adem’ raakt. Ook aarzelen, kuchen/hoesten of ‘ehm’ zeggen, kunnen moderne TTS-systemen tegenwoordig. Mits met mate toegepast, maakt dit de spraak menselijker. Maar of dit ook leidt tot prettiger of beter verstaanbare spraak is iets anders!”


KADER: De stemmen van de ANWB
Bij de Alarmcentrale en het Leden Service Center ontvangt de ANWB de meest uiteenlopende hulpvragen. Van ongelukken en pech langs de weg tot informatie over het lidmaatschap. In sommige gevallen is dit niet eenvoudig. Dan overheerst paniek of stress aan de andere kant van de telefoon. De ANWB-medewerker moet dan zo gericht mogelijk zoeken naar een oplossing. De stem van de agent is dan van belang, als onderdeel van de totale gesprekstechniek die wordt ingezet om de klant te helpen.

“Training en coaching van medewerkers staan altijd hoog op onze agenda”, vertelt Annelies Tichelaar, woordvoerder van de ANWB. “We beschouwen de stem als het belangrijkste instrument dat medewerkers hebben, dus daar is zeker zorg en aandacht voor. Zo letten we erop dat medewerkers op tijd pauze nemen en overal staan gekoelde watertappunten. In eerste instantie moeten medewerkers aan de telefoon professioneel en zakelijk kunnen zijn en inlevingsvermogen tonen. Pas daarna speelt de stem een rol, vooral vanuit het perspectief van de spraak. We trainen op verstaanbaarheid, toon, timing en intonatie. We oefenen deze basistechnieken om het gesprek zowel vriendelijk als gericht te kunnen voeren. Onze medewerkers worden hier ook allemaal op gecoacht en teruggeluisterd. En bij nieuwe medewerkers letten we allereerst of iemand duidelijk spreekt, waarbij we een licht accent geen probleem vinden. Wel vinden we het een pre als een toekomstig medewerker een prettig stemgeluid heeft.”

Ademhaling
Ondertussen schuift Arnoud Broekhuis aan; hij is manager Verkeersinformatie bij de ANWB. Dagelijks verzorgt zijn afdeling voor honderdduizenden luisteraars de ANWB-verkeersinformatie op de radio. “Een stem mag vooral niet afleiden”, weet Broekhuis. “Want als je wordt afgeleid ben je niet meer bezig met de inhoud van het gesprek of de boodschap.” Om die reden probeert hij bij aanname van een medewerker een goed beeld van de stem te verkrijgen. Een stemmentest is vast onderdeel. Van oudsher is er op de afdeling veel aandacht voor de stem. Uit ervaring weet men er dat een licht accent niet afleidt, maar plat taalgebruik wel. “Onze stemmen moeten helder en duidelijk overkomen, ook bij noodsituaties zoals met spookrijders. Ook moeten onze stemmen een goede klankkleur hebben en overtuigend zijn. Overtuiging, inhoudelijke kennis en interesse voor het vak zijn feitelijk belangrijker dan de stem. Als ik opeens beurskoersen moet voorlezen, dan zal ik daar qua intonatie verkeerd en onwennig mee omgaan. Dat merkt een luisteraar.”
“Medewerkers van de ANWB verkeersinformatie moeten zich daarnaast wapenen tegen hectiek. Al moeten ze opeens opkomen, ze mogen natuurlijk niet hijgend en puffend voorlezen. Ook om die reden besteden we in onze trainingen veel aandacht aan juiste ademhaling. En iedere medewerker van de verkeersinformatie trainen we met regelmaat. Puur omdat slordigheden er altijd insluipen. We houden ze scherp om te blijven focussen op de ademhaling, maar ook om geen melk te drinken voor het werk. Want melk is vet en dat belemmert het articuleren. En voor vroeg in de ochtend geven we als advies: zing voordat je aan het werk gaat. Want je stembanden en kaken moeten gewoon op gang komen.”

Tekst: Aart Verschuur

reacties
  • Alex Boon op 9-10-2014

    Beste Arjan, Graag reageer ik op je alinea “hoe hoger hoe lastiger”. Volgens worden daar twee zaken door elkaar gehaald: stem(geluid) en spraak(geluid). Om spraak te kunnen verstaan en begrijpen is het belangrijk dat alle klanken duidelijk worden uitgesproken (articulatie). De criteria voor verstaanbaarheid spelen zich dan af rond een gemiddelde luidheid en gemiddelde frequentie. Spraakverstaan vindt plaats in het zogenaamde spraakverstaan-gebied. Dat gebied wordt doorgaans afgebeeld in een diagram waar luidheid en frequentie tegen elkaar zijn afgezet. Bij te luid, te hoog, te zacht en te laag valt informatie (in klinkers en medeklinkers) weg, waardoor spraak moeilijker is te verstaan. Voor medeklinkers is relatief weinig en vaak geen enkel stemgeluid nodig (spreek maar eens uit: s / f / t / p). Stem speelt bij medeklinkers (en dientengevolge bij spraakverstaanbaarheid) geen en bij stemhebbende medeklinkers (z / v / d / b) een marginale rol. Medeklinkers bepalen echter voor het grootste deel of een boodschap inhoudelijk overkomt (wrschnlk bgrp j wl h dt kmt). Voor klinkers, die minder belangrijk zijn waar het om verstaan/begrijpen van een boodschap gaat, geldt dat ze uitsluitend via de stem kunnen worden geproduceerd. Als de medeklinkers weg worden gelaten, is de boodschap niet meer te volgen. Wel zijn bij klinkervorming de boventonen van cruciaal belang: zij maken het mogelijk de verschillende klinkers te vormen. Of je dus hoog of laag spreekt, bij klinkervorming maken zowel mannen als vrouwen altijd gebruik van boventonen. Dat heeft dus niets met spraakverstaanbaarheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te maken.Het is daarbij niet relevant of je met een hoge of een lage stem spreekt. De sopraan uit je voorbeeld die zeer hoge noten haalt is inderdaad niet meer in staat de klinkers zuiver te produceren. De vorming van de benodigde boventonen is bij die toonhoogte niet mogelijk. We hebben het dan echter over extreme toonhoogte die binnen spraak niet voorkomt. Wellicht dat in het onderzoek waarnaar je verwijst het (subjectieve) onderwerp “aantrekkelijkheid” wordt onderzocht, in het artikel staat echter geen bron vermeld. Tenslotte: Stem is wel belangrijk om een boodschap te kunnen overdragen: hoe zachter de stem, hoe moeilijker hoorbaar. Hoe monotoner de stem, hoe saaier. Hoe extremer van kleur, hoe sterker de reacties. Hoe afwisselender gebruikt, hoe meer impliciete betekenismogelijkheden er voor de boodschap bestaan. Fysiek gegeven: de stemplooien van vrouwen zijn gemiddeld korter dan die van mannen. Daarom klinkt een vrouwenstem gemiddeld hoger en een mannenstem gemiddeld lager. Of meisjes en vrouwen of jongens en mannen ‘hun best doen” om hoog of laag te spreken heeft marginale of geen invloed op de spraakverstaanbaarheid. Vriendelijke groet, Alex Boon

reageren
Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Verificatie:
I.v.m. automatische plaatsingen, vragen wij u om bovenstaande verificatiecode in te vullen
 
 
magazine archief