nu 4901 vacatures voor hoogopgeleiden
home | zoek | voor de pers | over deze site 

oriënteren   een baan zoeken tests, salaris, training & advies   weekblad  »  abonnement
»  deze week
»  weekblad archief
»  pathuis
»  knagende vragen
»  adverteren
 Zoek vacatures

Home » Weekblad » Deze week

Donkere stemmen doen het beter

Een irritante manier van praten of een vervelend stemgeluid maken dat de boodschap niet overkomt. Wie zijn stem goed gebruikt, krijgt veel meer gedaan.

Groot effect stemgeluid
Meer aandacht voor stemgebruik
Prettige en duidelijke stem doorslaggevend
Lage stem: gezag – hoge stem: labiliteit
Zoek je grondtoon
Lichamelijke stemtraining

Groot effect stemgeluid

Op de middelbare school had ik een beeldschone klasgenote. Eline had alles mee. Ze was lang en slank mét borsten, had lang donker haar, volle lippen en ze blonk ook nog eens uit in wiskunde. Maar zodra ze haar mond opendeed, bleef er van die Brooke Shields-uitstraling niets over. Eline knauwde namelijk. Hard. En in het plat Gronings. Dus liepen veel jongens haar, met pijn in het hart, alsnog voorbij.
 
Het is een voorbeeld van hoe groot het effect van iemands stemgeluid kan zijn. Zo groot zelfs dat het, zoals bij Eline, al het andere, hoe mooi ook, teniet kan doen. Want aan iemands uiterlijk irriteren mensen zich zelden, maar aan iemands stem des te meer. Zo worden er over het kapsel van Balkenende veel grappen gemaakt, maar niemand zal zich er echt aan ergeren. Zijn afgemeten manier van praten roept echter bij veel mensen wrevel op.
 
‘Ik begrijp niet dat Balkenende niets aan zijn manier van spreken doet. Hij slikt zijn woorden in als een gehaast konijn en daardoor gaat er totaal geen rust en overwicht van hem uit.’ Dat zegt Cees Manintveld (warme, duidelijke stem), oprichter van het stemmenbureau MultiVoice. Hét bureau waar acteurs en presentatoren zich inschrijven om reclamespotjes of documentaires in te spreken. Manintveld geeft ook workshops in stemgebruik, voor zowel professionele sprekers als gewone werknemers.

Meer aandacht voor stemgebruik

Hoe weinig aandacht mensen besteden aan hun stemgebruik, merk je volgens Manintveld bijvoorbeeld bij presentaties. De meeste mensen houden zich daarbij vooral bezig met de tekst en de visuele aspecten. Een goed verhaal, een strak pak, mooie dia’s, een rechte houding met af en toe een ondersteunend handgebaar; en dan komt het wel goed, is de gedachte. Maar het is de stem die het belangrijkste onderdeel is van communicatie, stelt Manintveld. En jammer genoeg besteden mensen daar nauwelijks aandacht aan. ‘Want een lekker lage stem met een goed volume trekt meteen de aandacht.’
 
Hoeveel effect de toon van de stem kan hebben, bleek recentelijk nog uit een Australisch onderzoek onder medici. Artsen gebruiken doorgaans drie ‘professionele stemmen’ als ze met hun patiënten spreken. Het ‘dokterstoontje’ om informatie over de klachten te krijgen, het ‘belerende toontje’ om medische zaken uit te leggen en nog eens te benadrukken hoe belangrijk het is om gezond te leven, en ten slotte hebben artsen nog een ‘medemenselijke stem’, de toon om een patiënt over zijn problemen te laten praten. De meeste artsen gebruiken bij voorkeur de eerste twee stemmen. Uit het onderzoek bleek echter dat artsen die vaak een medemenselijke toon gebruiken succesvoller zijn in hun werk. Hun patiënten hielden zich beter aan voorschriften en bleken op de langere termijn meer te weten over hun eigen gezondheidstoestand.
 
Het gaat bij het stemgebruik overigens niet alleen om toon en volume. Daarnaast zijn ook een goede articulatie, intonatie en variaties in tempo en volume belangrijk, vooral omdat daarmee het belang van zinnen en het onderlinge verband wordt aangegeven. Manintveld: ‘Het is essentieel dat een spreker zich heel dienstverlenend opstelt en heel nadrukkelijk de verbanden aangeeft tussen de zinnen. Luisteraars moeten weten wat het doel is van de tekst, begrijpen hoe die in elkaar zit.’

Prettige en duidelijke stem doorslaggevend

Ook in telefoongesprekken wordt het belang van de stem dikwijls onderschat. Iemand die zijn stem optimaal gebruikt, krijgt meer gedaan aan de andere kant van de lijn. Vooral bij een eerste contact kan een prettige en duidelijke stem doorslaggevend zijn, aldus Manintveld. ‘Mensen zijn eerder geneigd om afspraken met je te maken. Met je manier van spreken geef je een visitekaartje af. En luisteraars hebben geen zin om zich in te moeten spannen om iemand te kunnen volgen.’

Daarom moet de beller zich ook, voordat hij van wal steekt, verplaatsen in de luisteraar. Kan hij je goed verstaan? Is de verbinding goed? Heeft de luisteraar tijd? ‘Ik maak vaak de vergelijking met hoe je vroeger als kind met twee conservenblikje en vliegertouw telefoontje speelde. Dat werkte alleen als het touw goed strak stond.’ Door de opkomst van de mobiele telefonie is dat alleen maar belangrijker geworden, aldus Manintveld. ‘Alles moet snel. Dus mensen vertellen liever even snel hun boodschap.’

Maar wat is nu eigenlijk een goede stem? En wat een slechte? Wetenschappelijk is dat uiterst moeilijk aan te tonen, zegt logopedist Piet Kooijman (matig lage, iets krakende stem). Hij is specialist op het gebied van stemgeluid en werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Nijmegen. Gekraak, heesheid, overslaan; die dingen vallen wel op, maar hoeven nog niet te betekenen dat het stemgebruik slecht is. ‘Een stem kun je heel moeilijk beschrijven of kwantificeren. Hoewel iedereen zegt te kunnen horen wanneer emoties doorklinken in een stem, zijn die veranderingen niet goed objectief meetbaar.’

Lage stem: gezag – hoge stem: labiliteit

Wel blijkt uit onderzoek dat bepaalde eigenschappen worden gekoppeld aan bepaalde soorten stemmen. Kooijman: ‘Mensen met een lage stem komen als meer gezaghebbend over bij luisteraars. Een hoge stem zou op labiliteit of stress duiden.’ Een Nijmeegse onderzoeker kwam in de jaren tachtig tot de conclusie dat wisselingen in tempo, volume en toonhoogte de suggestie geven van een actieve, overheersende en open persoonlijkheid. Iemand met veel wilskracht en zelfvertrouwen.

Oudere stemmen worden over het algemeen als betrouwbaarder, wilskrachtiger en zelfverzekerder ervaren. Om stevig over te komen, drukken sommige mannen hun stem dan ook naar beneden; ze ‘bassen’ zoals dat heet. De meeste vrouwen praten echter te hoog, een gewoonte die volgens Kooijman nog stamt uit de Middeleeuwen, toen het onder de adel mode was om met een hoog stemmetje te converseren. In de jaren zeventig signaleerden onderzoekers dat vrouwen opeens lager gingen praten. Het kan de emancipatie zijn, of het losser worden van de maatschappij, zoals Kooijman vermoedt. ‘De laatste tijd lijkt het, zoals collega’s ook op congressen aangeven, dat de gemiddelde vrouwenstem weer omhooggaat.’

Ook veel leerkrachten spreken met een te hoge stem. Daardoor zijn ze beter hoorbaar achter in de klas. Maar omdat het vaak een gewoonte wordt, krijgen nogal wat leraren stemklachten. In de VS is een proef gedaan met het gebruik van een draadloze microfoon voor de klas, vertelt Kooijman. Het resultaat was dat docenten niet alleen meer ontspannen en lager gingen spreken, ze kregen ook meer gezag. In Nederland is er echter een heel grote aversie tegen het gebruik van een microfoontje in de klas. ‘Wel zie je tegenwoordig veel gidsen met zo’n dingetje rondlopen.’

Zoek je grondtoon

Wie wil weten wat zijn ideale stemhoogte is, moet op zoek gaan naar zijn grondtoon, de toonhoogte die past bij de grootte van het strottenhoofd. Over het algemeen hebben grotere mensen een lagere stem, omdat ze ook een groter strottenhoofd hebben. Dat geldt ook voor vrouwen. Een hele globale manier om die grondtoon te vinden, is door te ‘hummen’. Het bevestigende ‘hm, hm’ zit meestal op de natuurlijke toonhoogte.
 
Manintveld hoeft nauwelijks na te denken over wat een goede stem is en wat een slechte. De slechtste stem van Nederland heeft Martin Ros, vindt hij. Ros bespreekt boeken in een radioprogramma bij de Tros en is de stem de van Interpolis – glashelderrrr. ‘Hij heeft zijn stem totaal niet in de hand, die schiet alle kanten uit. Maar in radiocommercials maakt dat niet uit. Daar is zo’n stemgeluid puur illustratief en bedoeld als aandachttrekker. De echte boodschap komt dan in de pay-off, door een goede stem. Of de adverteerder kiest daarnaast een ander medium uit voor de werkelijke informatie.’ Jeroen Pauw en Paul Witteman hebben de beste stemmen, vindt hij.
 
Te hoog zitten met je adem, te snel praten en een onnauwkeurige uitspraak zijn de meest voorkomende fouten. Mensen luisteren veel te weinig naar zichzelf, vindt Manintveld. ‘De meeste mensen horen zichzelf voor het eerst als ze hun antwoordapparaat inspreken. En dat doen ze dan ook nog eens heel houterig.’ In een grote studio laat hij zijn cursisten hun commentaarteksten voorlezen. Daarna worden de opnames afgeluisterd. Meestal zijn er vier ploegjes tegelijk aan het opnemen. Druk, maar dat is de bedoeling. ‘Want om goed te leren spreken, is concentratie nodig. Je moet je kunnen afsluiten en dat moet je oefenen.’

Lichamelijke stemtraining

Stemtrainer Alex Boon van Rondjestem (ontspannen stem, zweem van noordelijk accent) gaat heel anders te werk. Zijn stemtraining is vooral lichamelijk gericht. Opnameapparatuur blijft in de kast. ‘Op een bandje klinkt je stem heel anders dan je hem zelf waarneemt. Het komt totaal niet overeen met je zelfbeeld. Je kunt er niks mee’, vindt Boon. Hij laat cursisten met gestrekte handen schuin tegen de muur duwen en geluid maken. Vervolgens gaat Boon flink aan ze duwen en trekken en dat leidt ertoe dat het stemgeluid verandert. De meeste mensen zijn volgens Boon verbaasd over het volume en stembereik dat ze in huis blijken te hebben. Via oefeningen leren ze de potentie van hun stem ook in een gewone houding gebruiken. ‘Je stem is je belangrijkste instrument. Als je stem goed zit, gaat de rest van de presentatie vanzelf op een natuurlijke manier.’

Met dat laatste is Manintveld het beslist eens. ‘Mensen die goed hun stem goed gebruiken, hebben zelfvertrouwen, zijn niet bang om iets te zeggen en zijn gemakkelijk in de omgang.’ Een stem is zo verbonden met je persoonlijkheid dat alles wat je over iemands stem zegt, kwetsend kan zijn. Niemand zal ooit zeggen dat je een nare manier van spreken hebt. Een stemtraining kan daarom veel losmaken, is de ervaring van Boon. Mensen moeten hun zelfbeeld bijstellen en daardoor worden ze vaak emotioneel, angstig bijvoorbeeld, of een enkele keer zelfs agressief. ‘Ik laat dat dan maar gebeuren en vraag of ze willen stoppen of verder willen gaan met geluid maken. Maar ik ga niet de psycholoog uithangen, het veranderingsproces van de stem is een mechanisch proces.’

Menigeen komt naar een stemcursus omdat hij een krachtiger indruk wil maken. Soms wil iemand zijn accent kwijtraken. Dit laatste is een stuk moeilijker. Hoe iemand spreekt, wordt vooral bepaald in de jeugd door de directe omgeving. Ouders, een meester of juf zijn bepalend en ook of je in een druk of rustig gezin opgroeit. ‘Als je jezelf een verkeerde manier van spreken hebt aangeleerd, dan is dat vrij gemakkelijk om met allerlei foefjes te veranderen. Maar een dialect of flink accent zit in neurale systemen ingebakken en dergelijke gewoontes zijn heel moeilijk te veranderen’, zegt Kooijman. Of het ooit helemaal lukt, hangt af van het gehoor: de muzikaliteit en het vermogen om te voelen wat je met je stem doet. Kooijman: ‘Muzikale mensen kunnen gemakkelijker hun stem veranderen.’

Door Roos Kuiper / dinsdag 31 mei 2005

        


Frank Vlot woensdag 1 juni 2005 (15:11)
Heel goed, zal er mee gaan werken. Denk al aan een kleine memorecorder om zowel als geheugensteun op het werk EN mezelf te horen als feedback. Bedankt.


Marco dinsdag 19 juli 2005 (1:19)
Ik heb een erg hoge stem en ik vraag me af wat ik daaraan kan doen. Weer iemand wat ik zou kunnen proberen om ervan af te komen?


Maria vrijdag 15 september 2006 (11:04)
Hallo ik ben Maria, ik ben 48 jaar en HAAT mijn stem. Ik hou ervan om mee te zingen maar krijg steeds commentaar. Ik draai wel eens liedjes op een site en daar kan je meezingen ,ze denken allemaal dat ik een MAN ben. Erg! Help me!


Topbanen